Gudstjenesten

Gudstjenesten

Det naturlige samlingspunktet for menigheten er gudstjenesten. Vi feirer oftest gudstjeneste søndager kl 11:00, men hver tredje uke har vi kveldsgudtjeneste kl 18. Metodistkirkens gudstjenester er åpne for alle, og man er velkommen til å delta så mye eller lite man vil. Se kalenderen for mer informasjon.

Misjon

Misjon

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. Hver februar måned er dedikert til misjonen: Misjonsmåned

Les mer
Bamsestua

Bamsestua

Bamsestua er et åpent tilbud for foreldre med baby og småbarn i aldersgruppen 0 til 6 år. Vi har leker og tegnesaker de små kan kose seg med og varm kaffe/te til de voskne

 

 

Formiddagstreffet

Formiddagstreffet

Formiddagstreffet er et åpent og sosialt treff for godt voksne som møtes månedlig torsdag kl.12-14. Her er det et variert program med en blanding av kåserier og kulturelle innslag. Se kalenderen for aktuelle datoer.

Programmet består gjerne av:

  • Innledning/velkommen
  • Dagens gjest med kåseri eller kulturelt innslag
  • Sang og musikk
  • Bevertning
  • Andakt

Kontaktperson for Formiddagstreffet: Rolf Arnesen telefon 90923164

Samtalegruppene

Samtalegruppene

Et vertifullt møtepunt er kirkens samtalegrupper. Her møtes folk til samtaler og diskusjoner om ulike temaer hovedsakling med bibelske tekster som utgangspunk. Gruppene samles i hjemmene men også i kirkens lokaler. Samtalegruppene gir et fint sosialt nettverk. Ta kontakt med prest eller diakon for næremere informasjon og grupper som kan passe for deg.

Sangkoret Canto

Sangkoret Canto

Sangkoret Canto har  vært aktivt helt siden Øståsen menighet ble etalblert.  Det er et firstemt kor, med to damestemmer og to herrestemmer. Korets dirigent er Rolf Arnesen. Sangene akkompaneres på piano av Aasta Karen Engh. Reportoaret er stort sett friere evangeliske sanger for det mesta arrangert for 4 stemmer. Canto synger noen ganger på menighetens gudstjenester. Canto øver noen mandager kl 19 i kirken. Datoene finnes i kalenderen eller nyhetbrevet. Velkommen som sanger.

Gågruppe

Gågruppe

-Gågruppe for damer. 

De samles ved oppslagstavlen ved den øvre parkeringen i Hvervenbukta kl 11.15 på tirsdager. Ta med matpakke og sitteunderlag. Se kalenderen eller nyhetsbrevet for datoer.