Støtt oss

Som de fleste frikirker er vi avhengige av frivillige for å få kirken til å driftes på en god måte. Dette er gjennom at man bidrar med frivillig innsats, for eksempel ved å påta seg verv, være kirkevert, koke kaffe eller ta med en blomst innimellom. I tillegg til de mange som gir av sin tid for å gjøre frivillige oppgaver, er vi også takknemlig for økonomisk støtte til menigheten. Slik kan du gi:

Skattefrie gaver: På økonomiske gaver mellom 500 og 25000 kr (skatteåret 2022) er det mulig å få skattefritak. Ta kontakt med Metodistkirkens hovedkontor for å få et KID-nummer så dette blir riktig registrert.   

Dersom du vil gi en frivillig pengegave til menigheten, kan du bruke kontonummer 8220 02 83895, eller vipps 20895

Øståsen Kirke er registrert som Grasrotmottaker i Norsk tipping. Registrerer du ditt spillekort til kirken, får vi en liten del av det du spiller for uten at det koster noe mer for deg.