Ressurser

Menighetens tidligere menighetsblader 

Menighetsbladet sendes pr epost. Ta kontakt med kirken om du ønsker å få tilsendt siste nummer. Bladene er alle skrevet og redigert av Anne-Brit Lilletuhn Johansen.

Les tidligere utkomne blader

Nr 2-2023

 

Menighetens publiserte videoer 

 

Gudstjenester

 

Gudstjeneste 13.12-2020 kl 11 

 

Romjulssang fra Øståsen Kirke 2020