1konvolutt

Helgenytt 21. desember 2023

 - Julaften - Søndag 24. desember 

Vi feirer julegudstjenesten kl 15.00

Prest Steinar Hjerpseth taler og leder. Musikken tas hånd om av blåsegruppe ved Rolf Arnesen.

Organist er Olav Øgreid. Velkommen til store og små!

- 1. Juledag - Mandag 25. desember

Høytidsgudstjeneste kl 12.00. Prest Steinar Hjerpseth taler og leder.

Olav Øgreid sørger for musikken. Velkommen!

- Gågruppe for damer har pause til 9. januar. 

-  Bamsestua starter opp igjen 3. januar

Neste Helgenytt kommer om to uker, torsdag 4. januar.