1konvolutt

Helgenytt 14. desember 2023

- Søndag 17. desember er det Gudstjeneste kl 11.00

Søndag feirer vi gudstjeneste kl 11.00 hvor prest Lars Erik Nordby taler og leder. Aasta K. Engh sørger for musikken. Kirkekaffe. 

- Gågruppe for damer har pause til 9. januar. 

-  Bamsestua starter opp igjen 3. januar