1konvolutt

Helgenytt 16. november 2023

 - Søndag 19. november er det Kveldsgudstjeneste kl 18.00

Prest Steinar Hjerpseth taler og leder. Musikk ved Kåre Øgreid. Vi kan også glede oss over å få være med på medlemsopptakelse.

Kirkekaffe med nystekte vafler fra kl 17.15. Velkommen

- Mandag 20. og onsdag 22. er det samtalegrupper.

Snakk med gruppelederne om du lurer på noe. Ønsker du å være med i en gruppe, så snakk med prest Steinar eller diakon Olav.

- Tirsdag 21. november  kl 11.15  er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et sosialt tiltak med mye humør og fellesskap.

- Onsdag 22. november kl 11.00 - 14.00 er det Bamsestua!

For hjemmeværende med små barn i alderen 0 - 6 år.