2konvolutt

Helgenytt 2. november 2023

- Søndag 5. november er det Alle Helgens-dagen!

Vi feirer gudstjeneste kl 11.00. Prest Steinar Hjerpseth taler og leder. Det blir nattverd. Organist er Aasta K. Engh og Rolf Arnesen synger.

Dette er dagen da vi minnes de som har gått bort. Det blir også kirkekaffe.

- Mandag 6. og onsdag 8. er det samtalegrupper.

Snakk med gruppelederne om du lurer på noe. Ønsker du å være med i en gruppe, så snakk med prest Steinar eller diakon Olav.

- Tirsdag 7. november  kl 11.15  er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et sosialt tiltak med mye humør og fellesskap.

- Onsdag 8. november kl 10.00 - 13.00 er det Bamsestua!

For hjemmeværende med små barn i alderen 0 - 6 år. Hjelp oss å gjøre dette tiltaket kjent. 

- Torsdag 9. november kl 19.30 samles Forvaltningskomiteen.

- Lørdag 11. november kl 10.00 - 14.00 er det dugnad.

Det er mange oppgaver som skal gjøres, både små og enkle og mer krevende. Det er derfor viktig at så mange som mulig kommer. Det er også en sosial samling med godt humør. Vi får pause med noe varmt å spise.

Onsdag 1. november var det Misjonsfest 

Det ble et godt loddsalg og salg av kaffe, vafler m.v. Det betyr at vi har fullført misjonsprosjektet vårt. Fantastisk!

Søndag 26. oktober feiret vi Høsttakkedagen

Vi var spent på resultatet, - og vi har faktisk så vidt passert budsjettet på kr 35000. Dette er også fantastisk!

Menighetens økonomi

Budsjett ved utgangen av oktober er på kr 480000 i gaveinntekter. Det har kommet inn kr 415544 inklusiv høstofferet ved, se vedlagte oversikt. Takk for alle gaver!