lysmesse-plakat-2023

Helgenytt 7. desember 2023

- Husk lysmessen Fredag 8. desember kl 20.00! 

De som deltar i år er:  Ida Tunestveit - sopran, Monica Solodden - eufonium, Marianne Grini og Tone Graham Buvig - fløyter, Kåre W. Øgreid - piano, Håkon W. Øgreid - gitar, Olav Øgreid - orgel. Videre en sangkvartett med Ida Tunestveit, Kirsten Hannesson, Oddvar Pederstad og Rolf Arnesen. I tillegg vil prest Steinar Hjerpseth holde en kort andakt. Det blir et variert program hvor flere av aktørene vil ha sine soloinnslag. Musikalsk ansvarlig er Rolf Arnesen, og det blir kollekt på vipps 20895 og ved utgangen. Gå ikke glipp av denne kvelden!

 - Søndag 10. desember er det Kveldsgudstjeneste kl 18.00.

Søndag feirer vi Kveldsgudstjeneste kl 18.00 hvor prest Steinar Hjerpseth taler og leder. Kåre Øgreid sørger for musikken. Vi starter med kirkekaffe med nystekte vafler kl 17.15. 

- Tirsdag 12 desember  kl 11.15  er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Detter er siste Gågruppe før jul/nyttår. Vi markerer juleavslutning og spiser lunsj på «Anne på landet».

- Onsdag 13. desember kl 11.00 - 14.00 er det Bamsestua!

For hjemmeværende med små barn i alderen 0 - 6 år. 

- Torsdag 14. desember kl 12 - 14 er det Formiddagstreff.

Anne Grete og Rolf Arnesen har adventsprogram, og tradisjonen tro blir det julegrøt på dette møtet.